Zarejestruj się

Login: (wymagane)

Imię: (wymagane)

Firma:

Telefon: (wymagane)

Miasto: (wymagane)

Email: (wymagane)

Nazwisko: (wymagane)

NIP:

Adres: (wymagane)

Kod pocztowy: (wymagane)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie materiałach dla celów promocji i marketingu produktów i usług Cerrad sp.zo.o. lub dla celów popularyzacji i promocji materiałów lub ich Autora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Udzielam niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na wykorzystanie przedstawionych przeze mnie materiałów (utworów), które zostaną użyte przez Cerrad sp. zo.o w działaniach promocyjnych i reklamowych Spółki w zamian za popularyzację lub promocję udostępnionych Utworów lub ich Autora (ekwiwalent za udzielenie Licencji). Licencja obejmuje utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów bez żadnych ograniczeń ilościowych, dowolną techniką, poprzez zapis magnetyczny, na każdym nośniku danych, wprowadzenie Utworów do pamięci komputera i sieci multimedialnych bez żadnych ograniczeń ilościowych, jak również przesyłanie Utworów w ramach ww. sieci, w tym w trybie on-line, rozpowszechnianie materiałów w sposób odmienny niż określony powyżej przez publiczne wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych, a nadto publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Cerrad sp. z o.o drogą elektroniczną i akceptuje politykę prywatności f-my Cerrad